Thiết bị C9

Click me!
Công tắc đa điểm c9- mk19
chiết áp đèn 300w c9- k32
chiết áp quạt 300w c9- k33
ổ cắm điện thoại c9- se01 (size s)
ổ cắm mạng c9- e02 (size m)
ổ cắm điện thoại c9- e01
ổ cắm mạng c9- se02 (size s)
Công tắc một chiều c9- mk01a (size M)
công tắc hai chiều c9- mk01b
Công tắc một chiều c9- sk01a (size S)
công tắc 2 chiều c9- sk01b (size s)
công tắc đôi 1 chiều c9- sk02a (size xs)
công tắc đôi, 2 chiều c9- sk02b (size xs)
mặt đôi c9- p06
mặt ba c9- p07
mặt bốn c9- p08
mặt bốn c9- p04
công tắc đơn, một chiều c9- k01a
công tắc chuông c9- mk6
Công tắc dọn dẹp phòng khách sạn
Công tắc một chiều c9- bk01a (size L)
công tắc hai chiều c9- bk01b (size L)
Công tắc đôi, hai chiều c9- K02B
công tắc đôi, một chiều c9- k02a
Công tắc ba, hai chiều c9- K03B
công tắc ba, một chiều c9- k03a
công tắc bốn, hai chiều c9- k04b
công tắc bốn, một chiều c9- k04a
ổ cắm tv c9- se03
ổ cắm tv c9- e03
Công tắc đơn, hai chiều c9- k01b
loa chuông c9- k37
ổ cắm tv c9- e03
ổ cắm 3 chấu+ ổ cắm TV c9- c03e03
ổ cắm mạng+ ổ cắm TV c9- c03e02
ổ cắm mạng máy tính c9- e02
ổ cắm mạng điện thoại c9- e01
mặt đơn c9- p05
chiết áp đèn 300w c9- k32
chiết áp quạt c9- k33
ổ cắm 2 chấu c9- sc02 (size s)
công tắc bình nóng lạnh c9- k30
ổ cắm 3 chấu đôi liền c9- 2mc03 (size l)
ổ cắm 3 chấu c9- mc03
ổ cắm usb c9- e25