Thiết bị A77 – A78

Ổ cắm
Ổ cắm Điện thoại A77-E02
Ổ cắm điện thoại A77 – E01
Ổ cắm mạng A77-E03
Ổ cắm USB đôi
Ổ cắm điện thoại + tivi A77-E0103
Công tắc LED đơn, một chiều A77G1-K1A
Công tắc LED đôi, 2 chiều A77-K2B
Công tắc đơn, một chiều A77K1-K01A
Công tắc đôi, một chiều A77K1-K02A
Công tắc đôi 1 chiều A77- k02A
Công tắc đôi led A77-K2A-A77-K2B
Công tắc đôi led A77-K2A-A77-K2B
Công tắc đôi và ổ cắm A77K2-C06A02
Công tắc 3 A77-K03A-A77-K03B
Chiết áp quạt 300W A77-K11
Chiết áp quạt 300W A77-K09
Khóa nguồn A77-K15
Công tắc chuông A77-K16
Chuông báo phòng A77-K17
Chuông báo phòng A77-K18
Chuông báo phòng A77-K21
Công tắc 20A A77-K30
Loa chuông 1w A77-K37
Mặt che A77-P01
Đèn chân tường A77-K36
Mặt đôi A78-P19A
Mặt đôi A77-P19A
Công tắc đôi + Công tắc bình nóng lạnh
Ổ cắm mạng máy tính + Ổ cắm TV
Công tắc đôi + Công tắc bình nóng lạnh
Mặt đôi kính thạch anh A78K2-P19F
Mặt ba A78-P20A
Mặt ba A78-P20D
Mặt ba kính thạch anh A78-P20F
Ổ cắm đa năng + Sạc USB A77G1-C06E16