Thiết bị A38

Công tắc LED đôi, một chiều A38-K02A
Công tắc LED đơn, một chiều A38-K01A
Công tắc LED ba, một chiều A38-K03A
Công tắc LED đơn, hai chiều A38-K01B
Công tắc LED đôi, hai chiều A38-K02B
Công tắc LED ba, hai chiều A38-K03B
Công tắc LED bốn, hai chiều A38-K04B
Công tắc LED bốn, một chiều A38-K04A
Ổ cắm 3 chấu A38-JAC16
Ổ cắm đa năng A38-C06
Ổ cắm đa năng +Sạc USB A38-C06E16
Ổ cắm mạng máy tính A38-E02
Ổ cắm mạng điện thoại A38-E01
Ổ cắm TV A38-E02
Công tăc chuông A38-K16
Ổ cắm mạng máy tính + Ổ cắm TV A38-E0203
Cảm biến đóng ngắt đèn A38-K23
Loa chuông A38-K37
Công tắc rèm đôi A38-K26
Key card A38-K15
Chiết áp đèn A38-K09
Chiết áp quạt 300W A38-K17

Công tắc bình nóng lạnh A38-K30