25.000 công an chính quy sẽ được điều về cấp xã

Ông Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, cho hay, một số nội dung trong dự thảo Luật quy định khác với Luật Công an nhân dân năm 2014 như: không quy định cụ thể vị trí và số lượng chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; bổ sung quy định Cục đặc biệt để phong hàm Trung tướng (cao hơn trần quân hàm của Cục bình thường); bổ sung quy định cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh, thành ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I (tiêu chí dựa vào dân số, diện tích tự nhiên, các yếu tố đặc thù)…